NGỌC PHÁT LIGHTING

Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đèn led dân dụng, led công nghiệp, led quảng cáo với các thương hiệu như: NOFACO, ANTAM, SUMO,…

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của quý khách hàng cũng như các công trình xây dựng, Ngọc Phát Lighting đã mở rộng và đẩy mạnh lĩnh vực

  • Đèn led dân dụng
  • Đèn led công nghiệp

Với nhiều mẫu mã đa dạng, phù hợp với thiết kế trang nhã, sang trọng của các công trình dân dụng và công nghiệp.

giới thiệu
ĐÈN PHA NLMT
Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: WW3.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: WW4.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 400W

- Model: WW5.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model: WW5.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất 100W

- Model: MB-100

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: MB-200

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: MB-300

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-8825L

- Thương hiệu: Jindian

-

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD-8840L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: JD-8860L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-8800L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-8200L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-8300L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model: JD-8500L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 1000W

- Model: JD-81000L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: NP-60

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: NP-100

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: NP-200

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: NP-300

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model: NP-500

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất:200W

- Model: OLV- FLRP1.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: OLV- FLRP2.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD740

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 70W

- Model: JD770

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 120W

- Model: JD7120

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-7200L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD7300

- Thương hiệu: Jindian

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT
Liên hệ để báo giá

- Công suất: 20W

- Model:OLV-OLG 1.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 30W

- Model: OLV-OLG 2.0

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 36W

- Model: OLV-OLK 2.0A

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 56W

- Model: OLV-OLK 2.0B

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 80W

- Model: OLV.OLK-3.0A

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 120W

- Model: OLVO-LK3.0B

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: OLV-OLF-100W

- Thương hiệu: Euler

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: BLS200

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: BLS300

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model: BLS500

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: CA-200

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: CA-300

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 400W

- Model: CA400

- Thương hiệu: BlueSky

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-1660

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-369

- Thương Hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-66100

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-298

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-399

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-699

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-798

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JDE6300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-Z150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-Z200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-Z300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD-1940A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: JD-1960A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-19150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-A200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-A300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 90W

- Model: JD-9990s

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-FD150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD6128

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: L100W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: L-100N/P

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất:150W

- Model: L150N/P

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: M-60/N

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: M-100/N

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất:200W

- Model: M-200/N

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: NP-300

- Thương hiệu: Jindian

ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT
Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-FD150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 250W

- Model: JD-FD250

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model:JD-UFO500

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 600W

- Model: JD-UFO600

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất:1000W

- Model:JD-UFO1000

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*24*55cm

- Dung lượng: 4000mAh

- Công suất đèn: 4W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 2W

- Công suất tấm pin: 3W/6V

- Màu sắc: màu đen

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD6128

- Thương hiệu: Jindian

ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT
Liên hệ để báo giá

- Thương hiệu: Jindian

- Model: TC-250

- Công suất: 5W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước:30*30*37cm

- Model:JD-TC-300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 40x40x41cm

- Model: JD-TC-400

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 25x25x25cm

- Model: JD-NP1

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 30x30x30cm

- Model: JD-NP2

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 40x40x40cm

- Model: JD-NP3

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 40x40x41

- Model: TC-407

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 30x30x37

- Model: TC-307

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước:19*25*47cm

- Model:JD-TC-300FW

- Thương hiệu:Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 19*25*47

- Model:JD-TC-300SW

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước:15*20*47cm

- Model:TC-250SW

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15 x 20 x 37cm

- Dung lượng pin: 4400mAh

- công suất đèn: 4W

- Công suất tấm pin: 4W/6V

- Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

- Thương Hiệu: JD JINDIAN

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 25x25x30

- Model: JD-TC-253

- Thương hiệu: Jindian

ĐÈN BULD NLMT
Liên hệ để báo giá

- Công suất: 50W

- Model: JD-X50

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 15W

- Model: JD-9909

- Thương hiệu: Jindian

QUẠT NLMT
Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Rusia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Russia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 12 inches

- Công suất: 15W

- Thương hiệu: Russia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 16 inches

- Công suất: 25W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất 18W

- Thương hiệu: Jidian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 16 inches

- Công suất: 25W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 20W

- Model: JD-S8800

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-8800L

- Thương hiệu: Jindian

TIN TỨC & SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MINH NGUYỆT

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0902.353.600

YẾN THAO

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0904.506.909

KHÁNH LY

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0901.213.460

HẠ LINH

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0706.808.876

VĂN TRUNG

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0973.531.052

HỒNG NGỌC

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0327.094.079

MINH NGUYỆT

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0902.353.600

YẾN THAO

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0904.506.909

KHÁNH LY

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0901.213.460

HẠ LINH

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0706.808.876

VĂN TRUNG

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0973.531.052

HỒNG NGỌC

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0327.094.079

MINH NGUYỆT

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0902.353.600

YẾN THAO

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0904.506.909

KHÁNH LY

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0901.213.460

HẠ LINH

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0706.808.876

VĂN TRUNG

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0973.531.052

HỒNG NGỌC

Nhân viên tư vấn

Hotline: 0327.094.079