Showing all 7 results

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Rusia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 12 inches

- Công suất: 15W

- Thương hiệu: Russia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 16 inches

- Công suất: 25W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất 18W

- Thương hiệu: Jidian

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 16 inches

- Công suất: 25W

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-8800L

- Thương hiệu: Jindian

preloader