Showing all 40 results

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-369

- Thương Hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD-1940A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: JD-1960A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-66100

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-399

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-298

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-699

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-798

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-Z150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-Z200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-Z300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-19150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-A200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-A300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 90W

- Model: JD-9990s

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-FD150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước:15*24*55cm

- Dung lượng: 4000mAh

- công suất đèn: 4W

- Thương hiệu: JD JINDIAN

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 2W

- Công suất tấm pin: 3W/6V

- Màu sắc: màu đen

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 250W

- Model: JD-FD250

- Thương hiệu: Jindian

preloader