Showing all 11 results

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-FD150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 250W

- Model: JD-FD250

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model:JD-UFO500

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 600W

- Model: JD-UFO600

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất:1000W

- Model:JD-UFO1000

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*24*55cm

- Dung lượng: 4000mAh

- Công suất đèn: 4W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 2W

- Công suất tấm pin: 3W/6V

- Màu sắc: màu đen

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 20*56cm

- Dung lượng: 2500mAh

- công suất đèn: 4,5W

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD6128

- Thương hiệu: Jindian

preloader