Showing 1–40 of 79 results

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-369

- Thương Hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-8825L

- Thương hiệu: Jindian

-

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD-8840L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: JD-8860L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Dung lượng pin: 48.000Mah

- Thời gian chiếu sáng: ≥12h

- Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-8800L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-8200L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-8300L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 500W

- Model: JD-8500L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 1000W

- Model: JD-81000L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD740

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 70W

- Model: JD770

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 120W

- Model: JD7120

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-7200L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD7300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 210x495mm

- Công suất 300w

- Chiếu sáng 12h

- Xạc 6 tiếng

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 40W

- Model: JD-1940A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 60W

- Model: JD-1960A

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-66100

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-399

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 100W

- Model: JD-298

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-699

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-798

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-Z150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-Z200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-Z300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-19150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 200W

- Model: JD-A200

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 300W

- Model: JD-A300

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 50W

- Model: JD-X50

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 15W

- Model: JD-9909

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 90W

- Model: JD-9990s

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-S88

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 20W

- Model: JD-S8800

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 25W

- Model: JD-8800L

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 150W

- Model: JD-FD150

- Thương hiệu: Jindian

Liên hệ để báo giá

- Kích thước:15*24*55cm

- Dung lượng: 4000mAh

- công suất đèn: 4W

- Thương hiệu: JD JINDIAN

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 2W

- Công suất tấm pin: 3W/6V

- Màu sắc: màu đen

Liên hệ để báo giá

- Kích thước: 15*20*48cm

- Dung lượng: 2500mAh

- Công suất đèn: 4W

preloader