Showing all 3 results

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 14 inches

- Công suất: 18W

- Thương hiệu: Russia

Liên hệ để báo giá

- Đường kính: 12 inches

- Công suất: 15W

- Thương hiệu: Russia

Liên hệ để báo giá

- Công suất: 20W

- Model: JD-S8800

- Thương hiệu: Jindian

preloader